CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE

Czynne od 8:00 – 21:00.

Uczniowie naszej szkoły korzystają regularnie z centrum na zajęciach wychowania fizycznego pod okiem nauczyciela. Poza tym mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w dwóch grupach prowadzonych przez panią Małgorzatę Sabat.


Do dyspozycji ćwiczących:
- szatnie z łazienkami,
- trzy  pomieszczenia, gdzie znajdują się urządzenia do ćwiczeń aerobowych, wzmacniających mięśnie i poprawiających postawę.
- jedna sala przeznaczona do grupowych zajęć ruchowych, np. tanecznych czy aerobiku.
- możliwość korzystania z centrum w godzinach popołudniowych indywidualnie.
- porady specjalisty z zakresu rehabilitacji oraz możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych

Zapraszamy na zajęcia chętnych uczniów wraz z rodzicami!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

MULTICENTRUM

W szkole działa multicentrum dysponujące 5 salami edukacyjnymi wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt multimedialny.


Multicentrum zajmuje się:
- gromadzeniem, opracowywaniem i selekcjonowaniem zasobów edukacyjnych;
- organizacją zajęć i udostępnianiem zasobów edukacyjnych;
- obsługą użytkowników;
- rozwijaniem kultury ICT (informacyjno – komunikacyjnej);
- zaspakajaniem zgłaszanych przez użytkowników potrzeb;
- wspieraniem nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
- rozbudzaniem wśród uczniów zainteresowań multimedialnych;
- podejmowaniem różnorodnych form pracy z uczniów;

Uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć w multicentrum mają możliwość:
- nauki  grafiki komputerowej, animacji i filmu
- poznawania i tworzenia elektronicznej muzyki;
- zdobywania wiedzy i praktycznego jej zastosowania w elektronice analogowej, cyfrowej i telekomunikacji oraz automatyce i robotyce;
- nauki języków obcych na różnych poziomach zaawansowania;
- nabywania umiejętności płynnego poruszania się w otoczeniu technologicznie zaawansowanym oraz skomputeryzowanym środowisku uczenia się;

Multicentrum:
- jest uzupełnieniem procesu dydaktycznego oferowanego przez szkołę;
- jest bazą szkoleń dla grup zawodowych;
- jest miejscem nauki obsługi urządzeń technologicznych;
- jest miejscem eksperymentów z różnymi urządzeniami technologicznymi;

KLASA PRZYRODNICZA

KLASA PRZYRODNICZA

- zwiększona liczba godzin dydaktycznych z biologii i chemii,

- zajęcia w Multicentrum,

- wycieczki edukacyjne,

- wyjazdy na Festiwal Nauki (Politechnika we Wrocławiu),

- obozy naukowe,

- zajęcia laboratoryjne i terenowe organizowane przy współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu,

- udział w konkursach, akcjach i happeningach ekologicznych,

- zajęcia w bogato wyposażonych pracowniach (tablice interaktywne, sprzęt do badań laboratoryjnych).

KLASA DZIENNIKARSKA Z EDUKACJĄ FILMOWĄ

KLASA DZIENNIKARSKA Z EDUKACJĄ FILMOWĄ:

- zwiększona liczba godzin dydaktycznych z języka polskiego,

- wyjazdy do kina i teatru (edukacja filmowa w ramach projektu "Nowe Horyzonty" w kinie "Piast" w Legnicy),

- warsztaty dziennikarskie (współpraca z Towarzystwem Aktywności Kulturalnej Jawor),

- redagowanie gazetki szkolnej,

- spotkania autorskie (współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworze),

- wycieczki edukacyjne:

  • wizyta w redakcji Gazety Wyborczej we Wrocławiu,

  • zajęcia w Telewizji Wrocław,

  • obóz naukowy (5 dni),

KLASA MATEMATYCZNA

KLASA MATEMATYCZNA

- zwiększona liczba godzin dydaktycznych z matematyki, (realizacja programu autorskiego nauczycieli matematyki z naszej szkoły),

- ciekawe zajęcia w Multicentrum,

- udział w konkursach matematycznych,

- wyjazdy na Festiwal Nauki (Politechnika we Wrocławiu).

KLASA JĘZYKOWA

KLASA JĘZYKOWA

- zwiększona liczba godzin dydaktycznych z języków obcych wybranych przez uczniów,

- solidne przygotowanie do egzaminów,

- wycieczki zagraniczne i kontakt z żywym językiem,

- wieczór europejski (kultura i obyczaje),

- prace w grupach - projekty,

- konkursy językowe:
•    konkurs wiedzy o krajach niemiecko- i anglojęzycznych,
•    konkurs na najładniejszą dynię na Halloween,
•    konkurs powiatowy „Najlepszy Gimnazjalista – Anglista / Germanista w Powiecie”,
•    konkurs ortograficzny z języka niemieckiego „Deutsch ist einfach”,
•    „zDolny Ślązak” z języka angielskiego i niemieckiego,

- imprezy, happeningi,

- zajęcia w Multicentrum,

- nauka z ebookiem i innymi multimediami,

- Zajęcia pozalekcyjne:
•    zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
•    koła zainteresowań,
•    zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
•    zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysfunkcjami, którzy mają trudności w nauce

 

KLASA SPORTOWA

Oferujemy:
- zajęcia w nowocześnie i profesjonalnie wyposażonej siłowni w ramach lekcji W-F
i zajęć pozalekcyjnych
- bezpłatne indywidualne korzystanie z siłowni w również czasie wolnym dla uczniów naszej szkoły
- zajęcia gimnastyczne, aerobic, ćwiczenia na stepach w nowoczesnych salach fitness
- zajęcia fakultatywne (aerobic, gimnastyka, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, nordic walking, kulturystyka, tenis stołowy)

 

 

Profil - PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW


Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w rozgrywkach siatkarskich, dodatkowo uczestniczą w treningach i rozgrywkach Jaworskiego Klubu Sportowego "Spartakus" współdziałającego ze szkołą. Działalność grupy siatkarskiej objął patronatem Reprezentant Polski Juniorów i zawodnik Politechniki Warszawskiej - Aleksander Śliwka.

 


Profil - PŁYWANIE

- zwiększona liczba godzin dydaktycznych z wychowania fizycznego, w tym zajęcia na krytej pływalni,
- udział w zawodach różnego szczebla: międzyszkolnych, powiatowych,
- bezpłatny dowóz na zajęcia na krytej pływalni.

Profil - PIŁKA NOŻNA

- zwiększona liczba godzin dydaktycznych,
- udział w zawodach różnego szczebla.

 

Dodatkowe informacje